Fototerapi Teknikken brugt i Rådgivning Terapi

PhotoTherapy teknik bruger klientens egen personlige photos samt families fotografier — og de følelser, erindringer, tanker og information disse vækker til live – som catalyst for terapeutisk kommunikation.

Det hemmelige liv af personlige og familie fotografie

Alle fotografier en person tager eller beholder er også en slags selvportræt, eller f. eks. et <> som reflekterer tilbage disse momenter og til mennesker, som var specielle nok til at bliver <> for evigt. Samlede bliver disse fotografier til en synlig og fortsat historie af denne persons liv. Sammenlignet med fodspor viser de, hvor personen har været emotionelt såvel som fysisk, og måske også hvor de er på vej hen. Selv reaktionen til brevkort, magasin illustrationer og fotografier kan give oplysninger om deres eget indre liv og dets hemmeligheder.

Den egentlig mening af et fotografi ligger mindre i dets visuelle faktum og mere i, hvad disse detaljer vækker til live i sindet (og hjertet) af seeren. Mennesker, som ser på et fotografi, skaber spontant selv deres mening om, hvad de tror kommer fra fotografiet, og dette er måske eller måske ikke det samme, som fotografen havde i sinde at meddele.

Derfor dets mening (og følelsesmæssige budskab) kommer an på, hvem der ser, fordi folks opfattelser og <> livserfaringer automatisk indrammer og faktisk definere hvad de ser som virkelighed. Derfor kan folks reaktioner til fotografier, de finder specielle faktisk afsløre meget om dem selv, men kun hvis de rigtige spørgsmål spørges.

Hvordan terapeuter bruger fotografier som helbredelser midde

De fleste mennesker har fotografier omkring sig, uden at tænke over hvorfor. Men fordi disse permanentlig beskriver vigtige daglige hændelser (samt at de derved asocierede følelser ubevidste er indkapslede i erindringen) kan personlige fotografier være en naturlig vej til undersøgelse og meddelelse om følelser og minder (inkluderet dybt begravede og for længst glemte), sammen med psykoterapeutiske resultater, disse bringer frem i lyset. Terapeuter finder ofte, at deres klienters fotografier er håndgribelige symbolske, selvkonstruerede, metaforiske overgangs genstande, som tavse tilbyder indre ”in-sight” på en måde, at ord alene ikke fuldt ud kan forklare eller beskrive.

Vejledt at en terapeut uddannet i FotoTerapi teknikken, kan klienten udforske sine egne personlige betydningsfulde fotografier og familie album og finde ud af, hvad de betyder følelsesmæssigt samt visuelt. Sådan information er skjult i alle personlige fotografier, men når det kan bruges som andre art terapier eller kreative terapier, en mere direkte og mindre censureret forbindelse med det ubevidste vil sædvanligvis resultere.

I løbet af en FotoTerapi session, er fotografierne ikke blot betragtede i stilhed, men også selv-skabte, poseret for, talt til, lyttet til, genskabt, omskabt til at forme og illustrere nye fortællinger, gen-forestillet i hukommelsen, integreret indtil udtryk i kunst terapi, eller endog brugt til animeret dialog med andre fotografier. Dette tillader klienten at bedre kunne forstå samt udtrykke dele af dem selv på måder, som før har været umulige.

Hvilken teknik anvendes i FotoTerapi?

At tage fotografierne, eller bringe dem til en terapi session, er kun begyndelsen. Når fotografiet er fremkaldt er næste skridt at aktivere alt hvad det vækker til live (undersøge dets synlige budskab) starte en dialog dermed, stille spørgsmål, overveje resultatet af forestillede forandringer eller forskellige synspunkter, o.s.v.. Hvad der for fotografen sædvanligvis er det færdige foto, er for FotoTerapien blot begyndelsen.

Terapistens primære rolle er først og fremmest at støtte klientens egne personlige opdagelser, mens han/hun undersøger almindelige familie fotos, og reaktioner dertil (som f.eks. postkort, billeder fra ugeblade, fødselsdags kort og lignende) huske og rekonstruerer og forestiller sig.

Derfor hvert enkelt af de fem FotoTerapi teknikker er parret med én af de følgende fem slags fotografier, og disse er ofte brugt i varierende kombinationer med hinanden, såvel som sammen med andre art terapier eller creative terapier:

  1. Fotos som var taget eller skabt af klienten selv (enten personligt fotograferet med kamera eller fra andre folks) samlinger eller fra ugeblade og postkort. Internet images, digital manipulation, o.s.v.);
  2. Fotos som andre tog af klienten (enten med eller uden dennes vidende);
  3. Selv-portrætter (hvilket betyder, enhver slags foto af klienten, hvor denne har fuld kontrol over alle aspekter af fotograferingen);
  4. Familie album og andre fotobiografiske samlinger (enten født i familie eller en familie selv-valgt eller løseligt på isskabets døre, vægge eller skriveborde, i computer skærme eller websites o.s.v.);

    … og til sidst,

  5. “Photo-Projectives”, hvor brugen af det fænomenale faktum at meningen af ethvert fotografi primært skabt af personen der ser. At se på enhver slags fotografisk image producerer opfattelser og reaktioner som skabes af personens egen indre forestilling af realitet, og bestemmer hvordan han opfatter og forstår, hvad han ser. Derfor er denne teknik ikke lokaliseret i et bestemt slags fotografi, men hellere i en mindre håndgribelig grænseflade mellem fotoet og personen, stedet hvor hver enkel person former sin egen unique opfattelse af det han ser.

FotoTerapi — I store træk

Som beskrevet i bogen PhotoTherapy Techniques: Exploring the Secrets of Personal Snapshots and Family Albums, kan FotoTerapi bedst beskrives som et sammenhængende rådgivnings system brugt af en person uddannet i mental sundheds profession, som del af deres terapeutiske praksis, og hjælp til klientens egne undersøgelser og følgende opdagelser som derefter kan integreres i deres Photo-Precipitated opdagelser til bedre at forstå og forbedre deres liv.

Derfor er det ikke det samme som Therapeutic Photography (som det undertiden er kaldet især i U.K.), da disse er selv-brugte aktiviteter. Folk bruger Therapeutic Photography for personlig selv-analyse eller kunstneriske formål, hvorimod terapeuten bruger FotoTerapi for at hjælpe deres klienter, som behøver hjælp med deres problemer. Siden resultatet af foto-baseret selv-exploration (fotografi-som-terapi) ofte ender med at bliver serendipitously-therapeutisk især når kameraet er brugt som agent for personlig eller social ændring, hvilket ikke er det samme som aktivering og posessing sådanne erfaringer under ledelse og omsorg af en uddannet professional terapeut, (fotografi-i-terapi).

Siden FotoTerapi er brugt som et sæt af indbyrdes fleksible teknikker, hellere end faste direktiver baseret på én speciel teoretisk modalitet eller terapeutisk paradigm (bøjningsmønster), kan det bruges af enhver trænet counsellor eller terapeut, uden hensyn til deres orientation eller foretrukne approach. Det er én af de mange måder at FotoTerapi både ligner og alligevel er forskellig fra Art Therapy — såvel som det er grunden til, at det kan bruges med success a mange variationer af andre mentale sundheds uddannede, som ikke er trænede specielt i Art Therapy.

Siden FotoTerapi er om fotografi-som-kommunikation og ikke fotografi-som-kunst kræves ingen forudgående erfaring med kameraer.

Og siden FotoTerapi involverer folks interacting med deres egne unique visuelle konstruktioner af realitet og (bruger fotografi mere som et aktiverende verbum end som passiv/reflekterende navneord) kan denne teknik være særlig successfuld for folk, for hvem verbal kommunikation er fysisk eller mentalt begrænset, sociokulturelt marginalt, eller situationer uacceptable på grund af misforståelse af uudtalte hentydninger.

Derfor kan FotoTerapi bruges særligt og i reglen med gode resultater, f.eks. i tilfælde af invaliditet, sprogvanskeligheder eller lignende komplicerende problemer — såvel som være nyttig i træning, konflikt resolutioner, skilsmisse mægling — og andre lignende problemer.

Siden folk i almindelighed er blevet mere kendt og komfortabel med brugen af elektroniske teknologi og digital billedsprog vil flere spændende muligheder skabes for brugen af fotografier i behandling af klienter, som har scanners eller familie websites, eller disse som er i stand til at deltage i online cyber-therapy.

• Vær venlig at videre undersøge disse muligheder for at lære mere om hvordan FotoTerapi kan hjælper folk at få en bedre forståelse af deres liv – én der er langt mere værd end <>…

Vi velkommer Dem til at kontakte The PhotoTherapy Centre med spørgsmål eller anmodninger om mere information og træning – og også at rekommandere og tilføje publikationer, tilføje deres egne bedømmelser af PhotoTherapy Techniques, tilføje nyt eller networking, vise dine egne foto-anekdoter eller sende hvilken som helst feedback til samme sted eller til Interaktiv Diskussion Group.

Deres henvendelse (e-mail her, på engelsk, venligst) er velkommen. Tak!

Click here hvis bogen ønskes: PhotoTherapy Techniques: Exploring the Secrets of Personal Snapshots and Family Albums

Click here for PhotoTherapy, Therapeutic Photography, Photo Art Therapy, and VideoTherapy Facebook group.

Oversat fra engelsk af Bente Burt

Return to the English Homepage